Author Archive
Teras Sejarah Hang Tuah

Teras Sejarah Hang Tuah

Pada 6 Mac 2012, sebuah Forum Sastera diadakan di Dewan Seminar, Menara DBP untuk membicarakan ketokohan “Hang Tuah Wira Bangsa”.
Kassim Ahmad "Jebat Yang Asal"

Kassim Ahmad “Jebat Yang Asal”

Dewan Sastera bulan April berpeluang menjejak "Jebat Yang Asal", Encik Kassim Ahmad di Kulim, Kedah untuk menelusuri kembali belitan sejarah dalam sastera dan hakikat kebenaran perwira Melayu bernama Hang Tuah dalam lipatan sejarah.

Penulis Muda di Mata dan Hati Ismail Hussein

Biar apa-apa pun tanggapan para penulis mahupun masyarakat terhadap GAPENA, penulis berpendapat GAPENA perlu didekati untuk mengubah tanggapan masyarakat dan mendekatkan penulis muda dengan GAPENA.

Kelangsungan Gapena Empat Dekad

Kini perjalanan hayat GAPENA telah menempuh waktu lebih empat dekad. Pelbagai cabaran, rintangan dan kejayaan telah dilalui dan diraih.

Visi, Semangat dan Rasa Hati Tan Sri Ismail Hussein

Gapena kuat berjuang supaya buku-buku Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah dimasukkan dalam pengajaran di sekolah dan dihafal oleh anak-anak bukan Melayu juga di Malaysia.

Falsafah sebagai Sudut Intelektual dalam Puisi S.M. Zakir

Puisi S.M. Zakir dapat mempersembahkan kebenaran oleh kebaikan sifat khusus puisi, kehadiran falsafah yang ketara, semasa puisi dibaca dan dideklamasikan.

Manifestasi Kreativiti Pemikiran S.M. Zakir

Keprihatinan sasterawan ini terhadap dunia filem bertitik tolak daripada kesedaran bahawa filem merupakan sebahagian daripada kehidupan dan wacana budaya dalam setiap tamadun moden.

Makna Kewujudan dalam Cerpen S.M. Zakir

Bukanlah sesuatu yang mustahil pengiktirafan ini dianugerahkan kepada beliau jika didasarkan kepada deretan hadiah dan pengiktirafan karya serta sumbangan kepengarangan yang pernah diraih di peringkat negara dan serantau.

Cerita dari Tanah Timur Laut

Alhamdulillah segala puji ke hadrat Allah SWT atas segala kurniaandan anugerah-Nya. Perkataan pertama keluar dari hati saya apabila menerima surat Pencalonan Penerima S.E.A Write Award 2011 bagi negara Malaysia.

Karya Agung

Pengungkapan agung pastinya membawa konotasi besar, rasa hebat dan agung yang apabila dikaitkan dengan karya pula akan memberikan semangat kepada bangsa yang memilikinya.

Tradisi dan Nilai dalam Model Karya Agung

Karya agung secara harafiahnya diertikan sebagai karya yang mempunyai cerita dan penulisan yang hebat, merangkumi segala bentuk penataran peristiwa, bahasa, keindahan, olahan, fikiran dan perasaan yang terkandung dalamnya.

Seloka: Benarkah seperti Umang-umang?

Oleh sebab bentuk atau strukturnya jelas, dengan melihat bentuknya sahaja, genrenya dapat dikenal pasti, sama ada genre pantun ataupun genre syair.