Author Archive

Masalah

Menarik dalam persoalan masalah-manusia ini adalah kaedah pemaparan yang pelbagai uslub.

Muhasabah

Lalu kita pun ingin bermuhasabah, ingin menilai diri kita, tetapi di tahap manakah hendak kita menilai diri kita itu? Kita banyak menghasilkan karya tetapi masih tidak ada kemajuan yang membanggakan.

Aneka Ilham daripada Sumber Alam

Embun sebagai kiasan juga merupakan ilham yang terindah apabila diasosiasikan dengan fi il insan yang bersifat sementara.

Aneka kisah serba indah

Kisah itu lebih menyedari lagi tentang kedudukan diri sebagai sasterawan, sebagai hamba dan sebagai khalifah-Nya, memperkukuh keimanan dan ketakwaannya kerana kisah itu membicarakan keesaan Ilahi, secara syumul dan menyeluruh.

Leraian Hakiki

Yang beruntung ialah leraian yang baik berdasarkan ketakwaan sedangkan yang rugi ialah leraian yang berdasarkan kemungkaran. Mungkin leraian yang berdasarkan kemungkaran itu nampak beruntuk pada awalnya tetapi kemudian akan ditewaskan.

Kematian Sebagai Pemikiran

Saya tidak mampu untuk menurunkan semua pemikiran yang tersurat dan tersirat daripada semua gerak-tindak dan lakuannya dalam perjalanannya sebagai rasul terakhir.