Kajian
Borak Buku Bersama Prof. Muhammad Haji Salleh

Borak Buku Bersama Prof. Muhammad Haji Salleh

Acara ini sudah bergerak tahunan. Sasterawan Negara Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh kali ini menggabungkan karya penulis besar dari luar dan penulis tunas dari dalam negara, untuk sama-sama diraikan.

Seru Jiwa dalam Hanya Makna

“Wahai pensel yang punya rasa! Hentikan hasrat ingin terus hidup seperti mereka kerana dunia itu amat banyak sengketa yang tidak pandai berhenti, walau dalam dunia halus yang dipanggil seni!”

Menelusur Pemikiran Jong Chian Lai Melalui Ok Ok

Sekiranya watak hanya satu atau dua, masalah yang dihadapinya lebih luas dan memerlukan penghuraian yang mendalam.

Sahsiah dan Jati Diri Negara Bangsa dalam Delima Ranting Senja

Rata-rata pengarang, khususnya kelompok Melayu, bertanggungjawab menggalas amanah sebagai pengarang yang budiman sejajar dengan tuntutan Islam.

Siti Zainon Ismail Mentafsir Roh Seni Budaya dari Perspektif Tradisional dan Moden

Penggunaan bahasa dalam karya akhirnya tidak dapat dipinggirkan sebagai bentuk pengekalan bahasa di tanah kelahirannya di samping menjadi budaya bangsa.

Roh dan Retorika dalam Puisi Siti Zainon Ismail

Oleh sebab terdidik sebagai pelukis dan akademik seni rupa, penyair ini melahirkan puisinya semacam memaparkan atau mendramatisasi kehidupan manusia dengan citraan yang luwes dan tinggi.

Hikayat Hang Tuah Epik Melayu

Hikayat Hang Tuah tidak mendapat sambutan daripada sarjana Barat untuk mengkajinya kerana hikayat ini mengesampingkan fakta sejarah, malah tidak boleh langsung dijadikan landasan mencari kebenaran sejarah.

Cinta dalam Cerita Panji

Ciri “cinta” yang pelbagai ini menjadikan cerita panji amat disenangi khalayak pada masa dahulu, bukan sahaja di Jawa malah di seluruh Nusantara, termasuk Thailand, Laos dan Kemboja.

Pendekatan Moral dalam Pesan Bonda Karya Marzuki Ali

Sekalipun karya itu dianggap baik dari segi mutu persembahan dan isinya, tetapi jika isinya mengupas isu yang tidak bermoral, lebih-lebih lagi dengan menggunakan bahasa yang jijik dan kasar, karya itu menjadi tidak bermoral dan dipandang rendah oleh masyakat.

Luahan Jiwa Raga Wanita Melalui Unsur Alam

Hakikatnya, beliau tidak secara “terbuka” menyatakan bahawa implementasi Bali itu “baik” atau “buruk”, tetapi khalayak dapat rasakan bahawa situasi yang dihadapi oleh Pelayan Muda dan Ibu Pembesar yang kelihatan remeh dan mudah itu sebenarnya sangat “rumit”.

Mengaplikasi Teori Pascakolonial dan Kaedah GIS

Jika diteliti secara tuntas, jelas kelihatan bahawa kesemua jenis latar sebenarnya bergerak di atas suatu latar utama, iaitu latar lokasi ataupun ruangan.

“Penderhaka: Karya Nouveau Roman”

Mereka langsung tidak mempunyai upaya diri untuk berfikir atau untuk melepaskan diri daripada kongkongan kuasa tersebut.