Bicara Karya
Borak Buku Bersama Prof. Muhammad Haji Salleh

Borak Buku Bersama Prof. Muhammad Haji Salleh

Acara ini sudah bergerak tahunan. Sasterawan Negara Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh kali ini menggabungkan karya penulis besar dari luar dan penulis tunas dari dalam negara, untuk sama-sama diraikan.

Menelusur Pemikiran Jong Chian Lai Melalui Ok Ok

Sekiranya watak hanya satu atau dua, masalah yang dihadapinya lebih luas dan memerlukan penghuraian yang mendalam.

Sahsiah dan Jati Diri Negara Bangsa dalam Delima Ranting Senja

Rata-rata pengarang, khususnya kelompok Melayu, bertanggungjawab menggalas amanah sebagai pengarang yang budiman sejajar dengan tuntutan Islam.

Hikayat Hang Tuah Epik Melayu

Hikayat Hang Tuah tidak mendapat sambutan daripada sarjana Barat untuk mengkajinya kerana hikayat ini mengesampingkan fakta sejarah, malah tidak boleh langsung dijadikan landasan mencari kebenaran sejarah.

Pendekatan Moral dalam Pesan Bonda Karya Marzuki Ali

Sekalipun karya itu dianggap baik dari segi mutu persembahan dan isinya, tetapi jika isinya mengupas isu yang tidak bermoral, lebih-lebih lagi dengan menggunakan bahasa yang jijik dan kasar, karya itu menjadi tidak bermoral dan dipandang rendah oleh masyakat.

“Penderhaka: Karya Nouveau Roman”

Mereka langsung tidak mempunyai upaya diri untuk berfikir atau untuk melepaskan diri daripada kongkongan kuasa tersebut.