Esei Kajian

Seru Jiwa dalam Hanya Makna

“Wahai pensel yang punya rasa! Hentikan hasrat ingin terus hidup seperti mereka kerana dunia itu amat banyak sengketa yang tidak pandai berhenti, walau dalam dunia halus yang dipanggil seni!”

Siti Zainon Ismail Mentafsir Roh Seni Budaya dari Perspektif Tradisional dan Moden

Penggunaan bahasa dalam karya akhirnya tidak dapat dipinggirkan sebagai bentuk pengekalan bahasa di tanah kelahirannya di samping menjadi budaya bangsa.

Roh dan Retorika dalam Puisi Siti Zainon Ismail

Oleh sebab terdidik sebagai pelukis dan akademik seni rupa, penyair ini melahirkan puisinya semacam memaparkan atau mendramatisasi kehidupan manusia dengan citraan yang luwes dan tinggi.

Cinta dalam Cerita Panji

Ciri “cinta” yang pelbagai ini menjadikan cerita panji amat disenangi khalayak pada masa dahulu, bukan sahaja di Jawa malah di seluruh Nusantara, termasuk Thailand, Laos dan Kemboja.

Luahan Jiwa Raga Wanita Melalui Unsur Alam

Hakikatnya, beliau tidak secara “terbuka” menyatakan bahawa implementasi Bali itu “baik” atau “buruk”, tetapi khalayak dapat rasakan bahawa situasi yang dihadapi oleh Pelayan Muda dan Ibu Pembesar yang kelihatan remeh dan mudah itu sebenarnya sangat “rumit”.

Mengaplikasi Teori Pascakolonial dan Kaedah GIS

Jika diteliti secara tuntas, jelas kelihatan bahawa kesemua jenis latar sebenarnya bergerak di atas suatu latar utama, iaitu latar lokasi ataupun ruangan.