Fokus

LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: KAJIAN SASTERA, KUMPULAN ESEI/KRITIKAN, BUKU BIOGRAFI/AUTOBIOGRAFI

KATEGORI A: BUKU SASTERA DEWASA Buku Kajian Sastera Kumpulan Esei/Kritikan Biografi dan Autobiografi KATEGORI B: KARYA ECERAN Esei/Kritikan (Makalah Ilmiah) Esei/Kritikan (Makalah Separa Ilmiah) PENDAHULUAN Laporan ini ditulis berasaskan penilaian terhadap karya-karya yang dicalonkan untuk memenangi dua kategori iaitu Kategori A: Buku Sastera Dewasa dan Kategori B: Karya Eceran. Kategori A meliputi Buku Kajian Sastera,...

LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: DRAMA

Pendahuluan Panel menerima 14 buah buku drama pentas bagi tahun penilaian 2015/2016, dengan pecahan seperti berikut: Kategori A: Buku Kain Bendera Kain karya Ladin Nuawi (ITBM, 2015) Saya dari Tanjung Penaga karya Marzuki Ali (DBP, 2015) Setanggi Piatu karya Norhisham Mustaffa (DBP, 2015) Budak Joget karya Wan Ahmad Ismail (DBP, 2015) Gambus Maulana Ibnu Rahman...

LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: PUISI

PENDAHULUAN Sekretariat Hadiah Sastera Perdana Malaysia atau HSPM menerima banyak karya baik dalam bentuk kumpulan puisi mahupun secara eceran, sepanjang tahun penilaian 2015-2016. Kumpulan puisi diterbitkan banyak penerbit di merata-rata tempat di Malaysia. Antara lain oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) serta beberapa lagi. Manakala puisi eceran pula...
LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: CERPEN

LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: CERPEN

PENDAHULUAN Pada tahun 2015 dan 2016, panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) bagi Penilaian Peringkat Akhir Kategori Cerpen menerima sebanyak 93 buah buku kumpulan cerpen bagi Kategori Kumpulan Cerpen, dan sebanyak 871 buah cerpen bagi Kategori Cerpen Eceran. Secara umumnya, karya yang dinilai menunjukkan keupayaan dalam penghasilan karya yang bermutu dari segi idea, pemikiran, bahasa...
LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: NOVEL

LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 GENRE: NOVEL

PENDAHULUAN Penerbitan karya novel dalam tempoh penilaian tahun 2015-2016 menyaksikan tiada peningkatan jumlah novel berbanding daripada tahun sebelumnya, iaitu 44 buah novel untuk tempoh setahun penilaian (2014). Dalam tempoh dua tahun penilaian ini Panel Penilai telah menerima sebanyak 85 buah novel, tetapi kemudiannya 5 buah novel digugurkan. Hal ini memandangkan 1 buah daripadanya dihasilkan oleh...
LAPORAN HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016

LAPORAN HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016

  LAPORAN HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 LAPORAN PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2015/2016 1. PENDAHULUAN 1.1 Gagasan awal pemberian Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) ini tercetus hasil daripada laporan Jemaah Hakim Peraduan Mengarang Novel 10 Tahun Merdeka pada tahun 1970. YAB Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah menubuhkan sebuah panel penilai...
Beli Dewan Sastera Secara Pesanan

Beli Dewan Sastera Secara Pesanan

Hanya ada dua langkah untuk memesan majalah sastera nasional paling hebat Malaysia!
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Pada tahun ini jumlah karya yang dinilai begitu mendadak peningkatannya. Ini mungkin disebabkan banyak penerbit dan penulis menghantar karya mereka untuk dinilai. Justeru ahli panel berpendapat perlu diwujudkan satu lagi kumpulan ahli panel untuk menilai khusus karya kanak-kanak.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Sehubungan itu, karya yang tidak terpilih sebagai pemenang rata-rata disebabkan kelemahan tertentu. Antara yang ketara ialah kelemahan dari segi garapan idea. Terdapat karya tidak meyakinkan dari segi penghujahan rata-rata disebabkan pengolahan subjek yang tidak terfokus.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Drama)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Drama)

Walau pun terdapat peningkatan dari segi jumlah naskhah drama yang dinilai pada tahun penilaian (buku dan eceran), pekembangan ini nampaknya tidak memberikan sebarang makna.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Puisi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Puisi)

Pemenang kumpulan puisi ini dihasratkan berupaya menghembuskan kesegaran baharu kepada pengalaman pembacaan, penikmatan dan resepsi khalayak di persada kesusasteraan Melayu kita.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Cerpen)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Cerpen)

Umumnya, cerpen-cerpen yang dikemukakan untuk penilaian akhir ini menampilkan pelbagai subjek, namun subjek berkaitan jati diri, politik, dan kehidupan sosial dalam sebuah keluarga merupakan subjek pilihan kebanyakan pengarang.