Fokus
Beli Dewan Sastera Secara Pesanan

Beli Dewan Sastera Secara Pesanan

Hanya ada dua langkah untuk memesan majalah sastera nasional paling hebat Malaysia!
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Pada tahun ini jumlah karya yang dinilai begitu mendadak peningkatannya. Ini mungkin disebabkan banyak penerbit dan penulis menghantar karya mereka untuk dinilai. Justeru ahli panel berpendapat perlu diwujudkan satu lagi kumpulan ahli panel untuk menilai khusus karya kanak-kanak.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Sehubungan itu, karya yang tidak terpilih sebagai pemenang rata-rata disebabkan kelemahan tertentu. Antara yang ketara ialah kelemahan dari segi garapan idea. Terdapat karya tidak meyakinkan dari segi penghujahan rata-rata disebabkan pengolahan subjek yang tidak terfokus.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Drama)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Drama)

Walau pun terdapat peningkatan dari segi jumlah naskhah drama yang dinilai pada tahun penilaian (buku dan eceran), pekembangan ini nampaknya tidak memberikan sebarang makna.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Puisi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Puisi)

Pemenang kumpulan puisi ini dihasratkan berupaya menghembuskan kesegaran baharu kepada pengalaman pembacaan, penikmatan dan resepsi khalayak di persada kesusasteraan Melayu kita.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Cerpen)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Cerpen)

Umumnya, cerpen-cerpen yang dikemukakan untuk penilaian akhir ini menampilkan pelbagai subjek, namun subjek berkaitan jati diri, politik, dan kehidupan sosial dalam sebuah keluarga merupakan subjek pilihan kebanyakan pengarang.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Novel)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Novel)

Terdapat sejumlah pengarang menggunakan sumber sejarah dan kearifan tempatan bagi memperlihatkan sarwajagat acuan tempatan, memberikan kesan kepada khalayak pembaca kerana pengolahannya yang kelihatan segar dan asli.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Keseluruhan)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014 (Keseluruhan)

Laporan keseluruhan Hadiah Perdana Sastera Malaysia 2014.
Menulis Dengan Jiwa Merdeka

Menulis Dengan Jiwa Merdeka

Raja Ahmad Aminullah menikmati persahabatan dan meraikan penulisan bebas berjiwa merdeka.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Karya yang dinilai (kategori remaja dan kanak-kanak), memperlihatkan kemampuan para penulis memahami tuntutan jiwa remaja dan kanak-kanak. Pemilihan dari segi tema, plot yang gunakan tidak begitu rencam.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Umumnya, karya yang menang memaparkan pendekatan dan perbincangan yang bersifat ilmiah. Perbincangan dan analisis bersifat deskriptif menjadi pilihan kebanyakan karya yang dinilai.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Drama)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Drama)

Tidak dinafikan, sebahagian daripada drama dalam kategori eceran ini memperlihatkan idea yang asli dan menarik serta berpotensi sebagai sebuah pementasan yang baik.