Fokus
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Puisi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Puisi)

Puisi yang memenangi hadiah kali ini, setelah melalui proses penilaian yang saksama, selain subjek yang baru dan segar, termasuk pengulangan persoalan yang sudah agak lama namun diberikan tafsiran atau pengertian baharu, berjaya meninggalkan kesan estetik dalam kalangan pembaca dan khalayak perpuisian tanah air.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Cerpen)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Cerpen)

Kedua-dua kategori cerpen ini dinilai berdasarkan kepada kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh pihak urus setia HSPM, dengan tidak mengetepikan aspek-aspek struktural yang membina karya ciptaan cerpen.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Novel)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Novel)

Kebanyakan karya tersebut dihasilkan dengan gaya konvensional dan kurang berani melakukan eksperimen bentuk, manakala karya yang berunsur eksperimen pula tidak diseimbangi dengan isi karya yang lebihkan nilai-nilai positif daripada negatif. Kecenderungan tidak melakukan pembaharuan seakan-akan sama seperti penilaian pada tahun-tahun lepas, iaitu kurang usaha pembaharuan pemikiran, subjek, dan teknik...
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Keseluruhan)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013 (Keseluruhan)

Laporan keseluruhan Hadiah Perdana Sastera Malaysia 2013.
Resolusi Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014

Resolusi Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014

Sidang Kemuncak Penulis Malaysia yang bersidang selama tiga hari bermula 24 Oktober lalu, hari ini dirumuskan dengan pembentangan resolusi oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, Presiden Persatuan Penulis Malaysia (PENA), hasil daripada pembentangan dan perbincangan bagi mencapai kata sepakat mengenai usaha membangunkan bidang kesusasteraan dan persuratan negara.
Stephen King dan Neil Gaiman Melayu

Stephen King dan Neil Gaiman Melayu

Amir Muhammad dengan Buku Fixi sedang bergerak untuk memperkenalkan pembaca Malaysia dengan novel terjemahan yang laris seantero dunia.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Kategori Kanak-kanak dan Remaja)

Dalam konteks ini, terdapat usaha dan kesungguhan yang dilakukan oleh penulis untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan dalam karya masing-masing.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Esei/Kritikan/Kajian Sastera dan Biografi/Autobiografi)

Secara keseluruhan, kajian sastera masih diberi perhatian oleh sarjana tempatan; korpusnya meliputi kesusasteraan tradisional dan moden, sama ada dengan menerapkan teori kritikan tempatan mahupun daripada Barat.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Drama)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Drama)

Sama seperti pada tahun-tahun penilaian sebelum ini, genre drama memperlihatkan jumlah karya yang kecil berbanding dengan genre yang lain.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Puisi)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Puisi)

Puisi yang baik adalah puisi yang berjaya menggabungkan kekuatan pengucapan dengan ketelitian memilih persoalan yang mempunyai signifikan tersendiri kepada penulis khasnya, dan kepada agenda kemanusiaan amnya.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Cerpen)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Cerpen)

Para penulis memiliki keupayaan, vitaliti dan hasrat yang tinggi dalam menghasilkan genre cerpen yang baik.
Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Novel)

Laporan Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Novel)

Dalam Tempoh Penilaian tahun 2012, proses penyenaraian penerbitan novel di Malaysia semakin memberangsangkan kerana peningkatan bilangan syarikat penerbitan dan jumlah novel yang diterbitkan.