Dewan Sastera majalah separa ilmiah dengan pendekatan popular terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah ini mula diterbitkan sejak Januari 1971. Kelahiran Dewan Sastera adalah “lanjutan daripada usaha penulis mencari dan menemui”. Dewan Sastera akan menjadi wadah kepada penulis, maka itulah “yang dicari dan ditemui”. Dewan Sastera tidak meletakkan aliran sebagai penghalang penulis berkarya dan ditempatkan dalam Dewan Sastera. Dewan Sastera diterbitkan dengan keinginan “mencapai penyelarasan emosi bangsa Malaysia dan kedamaian – keharmonian tulen” seperti yang dicita-citakan oleh pengasasnya Allahyarham Keris Mas.

Ketua Editor
Azmi Ibrahim
azmi@dbp.gov.my

Timbalan Ketua Editor

Editor Kanan
Khairul Anum Mohd. Ali
khairul@dbp.gov.my

Penyelenggara Majalah Dalam Talian

Saiful Halmi Mohamad Dam
Maznun Arifa Mohammadan Makhtar
Mohd Muzri Mohd Sani
Noorawati Haji Jalaluddin

Editor Majalah Bercetak
Khairul Anum Mohd. Ali
khairul@dbp.gov.my

Penolong Editor Majalah Bercetak

Ketua Pengarah
Haji Abdul Adzis Abas

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
Datuk Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Kamarul Zaman Shaharudin

Pengarah Penerbitan
Haji Abd. Khalik Sulaiman

Ketua Bahagian Multimedia
Haji Arshad Rawian

KIRIMAN MAKALAH

Kami menyesyorkan mengikut format yang tertera untuk kiriman bahan:

Fon Arial 12, langkau dua baris, dokumen MS Word (seboleh-bolehnya *.doc).

Cadangan Halaman Saiz A4 Dokumen MS Word


Cerpen: 8-20 halaman Puisi: 1 halaman (jika boleh) Drama: 10-15 halaman (jika boleh) Fokus: 4-12 halaman Kajian: 8-14 halaman Bicara Karya: 8-14 halaman Sastera Antarabangsa: 4-8 halaman Sastera Tradisional: 4-8 halaman Sorotan: 1-2 halaman Reaksi: 2-8 halaman Tabir Hayat: 2-4 halaman Ulasan Buku: 2 halaman Surat Pembaca: 1 halaman

Apabila mengirimkan sebarang tulisan, sila catatkan nama sebenar (di samping nama pena, jika ada), nombor kad pengenalan, nombor akaun Bank Islam Malaysia Berhad atau bank lain, dan alamat surat-menyurat yang tepat dan lengkap dengan poskod. Tanpa maklumat ini, tulisan yang dikirim kepada kami tidak akan disiarkan. Jumlah Maksimum setiap karya yang dihantar tidak melebihi 15 halaman bertaip (kertas A4 langkau dua baris).

Sila alamatkan kepada:

Editor Dewan Sastera,
Bahagian Majalah, Tingkat 20,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Peti Surat 10803,
50926 Kuala Lumpur.

Nombor faks: 03-2147 9617.
Nombor telefon: 03-2147 9001/9271/9261

Sila nyatakan sama ada makalah yang dihantar kepada Dewan Sastera juga dihantar kepada penerbit lain. Segala sumbangan yang diterima tidak akan dikembalikan.