Oleh sebab terdidik sebagai pelukis dan akademik seni rupa, penyair ini melahirkan puisinya semacam memaparkan atau mendramatisasi kehidupan manusia dengan citraan yang luwes dan tinggi.