Kata dan kalimat yang disusun indah lagi berseni oleh pengarang akan lebih menampakkan estetika karya sastera itu sendiri.