Embun sebagai kiasan juga merupakan ilham yang terindah apabila diasosiasikan dengan fi il insan yang bersifat sementara.