Penggunaan bahasa dalam karya akhirnya tidak dapat dipinggirkan sebagai bentuk pengekalan bahasa di tanah kelahirannya di samping menjadi budaya bangsa.